Kennisevenement: Cybersecurity voor Industriële Systemen

De afhankelijkheid van industriële automatisering en procesbeheersystemen (IACS) groeit snel in onze samenleving en een verstoring van deze systemen heeft vaak verstrekkende gevolgen. De Cyber Security Raad (CSR) schrijft in zijn advies van april 2020 dat er werk aan de winkel is om de cybersecurity van IACS in de vitale infrastructuur op orde te krijgen en dat organisaties hier ondersteuning bij moeten krijgen. De Nederlandse samenleving moet kunnen vertrouwen op de veiligheid en continuïteit van de vitale infrastructuur. Daarom organiseert het NCSC in samenwerking met verschillende partners het kennisevenement Cybersecurity voor Industriële Systemen.

Programma

Het kennisevenement draait om het delen van kennis en het creëren van aandacht en bestuurlijk draagvlak voor de cybersecurity van IACS bij organisaties in de vitale infrastructuur. Het evenement bestaat uit een drietal webinars die plaatsvinden op 10, 17 en 23 november van dit jaar. Ter afsluiting van het evenement vindt in het eerste kwartaal van 2022 een (fysiek) bestuurlijk diner plaats dat georganiseerd wordt door de CSR.

Programma webinars
Iedere webinar in de serie heeft een belangrijk thema gerelateerd aan de beveiliging van IACS: op 10 november is dit incidenten en dreigingen, op 17 november Security by Design en op 23 november het inkoopproces van industriële controlesystemen. Onder leiding van host Peter Zinn gaan experts per thema in op verschillende onderdelen en stellingen. Ook is het mogelijk zelf vragen te stellen.

De webinars vinden volledig digitaal plaats van 16.00 tot 17.00 uur (CEST). Het volledige programma en het registratieformulier vindt u hier.

Bestuurlijk diner
Het bestuurlijk diner dat begin volgend jaar wordt georganiseerd vindt plaats op een nog nader te bepalen datum en locatie. Uiteraard worden de coronamaatregelen die dan van kracht zijn in acht genomen. Voor dit diner worden bestuurders van de verschillende departementen en andere relevante instanties en organisaties uitgenodigd.

Dit kennisevenement wordt georganiseerd in samenwerking met Agentschap Telecom, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), Cyber Security Raad (CSR), Ministerie van Binnenlandse Zaken (IFHR), ProRail en Rijkswaterstaat.