Digital Trust Center start met delen dreigingsinformatie NCSC

Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, start met het proactief informeren van niet-vitale bedrijven over cyberdreigingen met een zeer hoog risico. Hiervoor ontvangen zij informatie van het NCSC. Het doel is om bedrijven tijdig van kritische informatie te voorzien die zij anders niet of te laat zouden ontvangen.  

DTC krijgt OKTT status

Afgelopen week heeft het NCSC aan het DTC de Objectief Kenbaar Tot Taak (OKTT) status toegewezen. Hierdoor kan het NCSC meer informatie over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden delen met het DTC. Deze informatie kan het DTC delen met andere organisaties. Dit kunnen bedrijven zijn van ZZP’er tot groot-, midden- of kleinbedrijf. Het NCSC waarschuwt bedrijven in vitale sectoren (zoals financiële instellingen, energieleveranciers en telecomaanbieders), Rijksoverheidsorganisaties en andere sectorale schakelorganisaties zoals OKTT's en computercrisisteams.

Landelijk Dekkend Stelsel

Het DTC vormt samen met het NCSC en verschillende sectorale computercrisisteams en schakelorganisaties het groeiende Landelijk Dekkend Stelsel (LDS). Het kabinet wil met het LDS bijdragen aan het breder, efficiënter en effectiever delen van informatie over cybersecurity tussen publieke en private partijen om daarmee de digitale slagkracht van Nederland te vergroten.

Informeren en adviseren

In de praktijk zal het DTC bedrijven bellen of mailen, waarbij wordt aangegeven welke informatie bekend is en, op hoofdlijnen, welke maatregelen een bedrijf kan treffen. Bijvoorbeeld het installeren van beveiligingsupdates, het instellen van nieuwe wachtwoorden of het advies om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de IT-leverancier.

Hans de Vries, directeur NCSC: “Als centraal informatieknooppunt werkt het NCSC aan een stelsel waarbinnen informatie zo effectief en breed mogelijk gedeeld kan worden. Daarvoor zijn onze partners, zoals het DTC, onmisbaar. Het NCSC en DTC staan samen aan de frontlinie van de Nederlandse digitale weerbaarheid. Dat is een hele succesvolle tandem. ”

Michel Verhagen, programmamanager DTC: “De OKTT-status betekent dat het NCSC ook gegevens over concrete dreigingen voor individuele bedrijven met het DTC mag gaan delen. Daarmee ontstaat een situatie dat de bij de overheid beschikbare dreigingsinformatie daadwerkelijk terecht kan komen bij de bedrijven die hiermee aan de slag moeten. Door deze samenwerking zetten we een grote stap om ondernemend Nederland cyberweerbaar te maken.“

Gefaseerde opbouw

De Informatiedienst wordt in fases opgebouwd. In 2021 werkt de dienst met dreigingsinformatie aangeleverd door het NCSC. Het streven is dat het DTC in de volgende fase ook specifieke dreigingsinformatie van andere partijen en organisaties dan het NCSC kan ontvangen en verwerken. Het uiteindelijke doel is een dienst die (geautomatiseerd) dreigingsgegevens koppelt aan gegevens die niet-vitale bedrijven bij het DTC aanleveren, zoals IP-adressen en domeinnamen.

Wat kan je als bedrijf doen?

Bedrijven hoeven voorlopig geen actie te ondernemen om geïnformeerd te worden door het DTC. Als er concrete informatie bekend is, doet het DTC zijn uiterste best het betreffende bedrijf te bereiken.