NCSC publiceert factsheet "PKIoverheid stopt met webcertificaten: Kies een andere leverancier"

Logius heeft aangekondigd te stoppen met de uitgifte van publiek vertrouwde webservercertificaten onder PKIoverheid. Als uw organisatie op dit moment gebruikmaakt van zulke certificaten, dan zult u een alternatief moeten zoeken.

Ga na welke van uw certificaten publiek vertrouwde webservercertificaten van PKIoverheid zijn. Bepaal voor elk van deze certificaten door welk type certificaat u het wilt vervangen. Kies vervolgens een of meerdere certificaatleveranciers die de benodigde certificaten kunnen leveren. De criteria in deze factsheet helpen u daarbij.

Klik hier voor de factsheet.

Eerdere adviezen van het NCSC over certificaatbeheer vindt u in de factsheet 'Veilig beheer van digitale certificaten' . Deze nieuwe factsheet bouwt voort op die adviezen.