Digitale aanvallen oorlog Oekraïne

De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op, ook op het het gebied van digitale dreigingen. Het NCSC heeft tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland in de toekomst niet uit.

Er wordt momenteel internationaal met name gerapporteerd over digitale aanvallen die gebruik maken van DDoS en wiperware (malware die gegevens op systemen definitief verwijderd). Daarnaast mengen verschillende internationale hackersgroepen zich in de oorlog. Deze betrokkenheid kan leiden tot een toename van digitale aanvallen, die in de toekomst mogelijk ook impact kunnen hebben op Nederlandse organisaties.

De laatste informatie over digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne vindt u vanaf nu op deze pagina.