LET OP! PKI-overheid webcertificaten verlopen per 6 december

In 2021 heeft Logius aangekondigd dat per 06-12-2022 het PKI-domein voor publiek vertrouwde webservercertificaten onder PKI-overheid verloopt. Als uw organisatie op dit moment nog gebruikmaakt van zulke certificaten adviseren wij u actie te ondernemen.

Wat moet u doen:

  • Ga na welke van uw certificaten publiek vertrouwde webservercertificaten van PKI-overheid zijn.
  • Bepaal voor elk van deze certificaten door welk type certificaat u het wilt vervangen.
  • Kies vervolgens een of meerdere certificaatleveranciers die de benodigde certificaten kunnen leveren.

De criteria in de factsheet ‘PKI-overheid stopt met webcertificaten’ helpen u hierbij. 

Eerdere adviezen van het NCSC over certificaatbeheer vindt u in de factsheet 'Veilig beheer van digitale certificaten'