Zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd

Op 18 oktober is de zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd, die in nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is ontwikkeld. Wie de zelf-evaluatie invult, weet of zijn organisatie onder de NIS2-richtlijn valt. Ook wordt duidelijk of de organisatie volgens de NIS2-richtlijn wordt gezien als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie.

Je kunt de zelf-evaluatie hier vinden en raadplegen.

Wat is de NIS2?

De NIS2 is een Europese richtlijn die op dit moment, onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de vakdepartementen, wordt vertaald naar nationale wetgeving. Hier kun je meer informatie vinden over de inhoud en de bedoeling van de NIS2-richtlijn.

Waarom is de zelf-evaluatie tool ontwikkeld?

De NIS2-richtlijn moet eind 2024 zijn vertaald naar nationale wetgeving, die dan gaat gelden voor alle organisaties die volgens de richtlijn gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk.’ Dat betekent dat deze organisaties nog een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden op de verplichtingen van de aankomende wetgeving. Vandaar dat de RDI de zelf-evaluatie heeft ontwikkeld, zodat organisaties nu al kunnen inschatten of zij straks ook aan de wet moeten voldoen.

Welke hulp wordt ondernemingen nog meer geboden?

Binnenkort start de internetconsulatie die organisaties de mogelijkheid geeft te reageren op de concept wetteksten die uit de NIS2-richtlijn voortkomen. Hierdoor krijgen organisaties ook meer inzicht in wat er van hen verwacht wordt, als ze eind 2024 aan de wet moeten voldoen. Op het moment dat deze internetconsultatie formeel wordt aangekondigd, zal de Rijksoverheid ook handelingsperspectieven bekend maken die organisaties kunnen helpen aan de slag te gaan met de voorbereidingen op de aankomende wetgeving.