24-uurshulp

Het NCSC biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week, een meldpunt voor cyberincidenten. Wij vormen het Computer Emergency Response Team (CERT) voor Nederland. Organisaties kunnen meldingen sturen naar cert@ncsc.nl. Doe een melding altijd via het NCSC-alarmnummer.

Onze 24-uurshulp is alleen bestemd voor onze primaire doelgroepen bij de rijksoverheid en bij aanbieders van vitale processen en kritieke infrastructuren in Nederland. De hulp is afhankelijk van de situatie en kan bestaan uit:

  • telefonische intake van incidentmeldingen door onze specialisten
  • advies over de afhandeling van ICT-incidenten
  • analyse van kwaadaardige software (malware) om aard en ernst van een infectie te bepalen
  • inschatting van gelekte informatie (data)
  • zo nodig inschakelen van ons (inter)nationale netwerk
  • inzet van gespecialiseerde software voor logging en bestrijding van malware
  • ondersteuning van technische medewerkers van doelgroeporganisaties
  • ondersteuning van management van doelgroeporganisatie door ervaren incidentresponsmanagers
  • zo nodig assistentie op locatie