CVD-meldingen formulier

Met dit formulier kunt u een CVD-melding maken bij het NCSC. Vul het CVD-formulier in met uw bevindingen. Dit formulier zal automatisch worden verzonden naar cert@ncsc.nl. Om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt, gebruikt u de PGP-key van het NCSC.

CVD-meldingen formulier

Optioneel t.b.v. versturen van een beloning

Optioneel t.b.v. versturen van een beloning

Optioneel t.b.v. versturen van een beloning

Optioneel voor direct contact.

Optioneel. Maximale bestandsgrootte is 10MB. Verwijder leestekens in bestandsnaam. Video’s worden niet geaccepteerd.

Voeg als het kan screenshots toe ter onderbouwing. Gebruik PGP versleuteling indien mogelijk. https://www.ncsc.nl/contact/pgp-key

Kans op actief uitbuiten door kwaadwillende? *
Kans op schade? *

Indien je beschikt over PGP versleutelingsmogelijkheden, verstuur dan een PGP encrypted bericht. Gebruik hiervoor de PGP NCSC jaarkey.
https://www.ncsc.nl/contact/pgp-key
Vergeet niet je eigen PGP key mee te sturen in het bericht zodat wij PGP encrypted terug kunnen sturen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het verstrekken van naam en adresgegevens is optioneel. Indien u in aanmerking wenst te komen voor een beloning, hebben wij uw naam en adres nodig om de beloning op te sturen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld en bewaard tot na afhandeling van de melding.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn een beloning naar u op te sturen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw melding om door onze medewerkers te laten behandelen, waar nodig aanvullende informatie te kunnen vragen en u, indien u dat te kennen heeft gegeven, uw beloning toe te sturen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behoudends onze wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *