CVD-meldingen formulier

Wanneer u een technische kwetsbaarheid heeft gevonden in een systeem van de Rijksoverheid, kunt u dit bij het NCSC melden. Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). In ons CVD-beleid leest u meer over deze en andere type meldingen die het NCSC oppakt.

Voor het maken van een CVD-melding gebruikt u onderstaand formulier. Om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt, kunt u de inhoud van uw melding aanvullend versleutelen met onze PGP-key. Lees voordat u een melding doet eerst ons CVD-beleid voor meer informatie over hoe wij met uw melding omgaan en wat er van u wordt verwacht. In ons CVD-beleid leest u tevens welke typen kwetsbaarheden binnen onze scope vallen.

Heeft u een vraag of opmerking die niet gerelateerd is aan cybersecurity? Dan kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid via de algemene contactgegevens op rijksoverheid.nl.

CVD-meldingen formulier

Optioneel voor direct contact.

Type kwetsbaarheid
Ik heb het CVD-beleid gelezen en ga hiermee akkoord. *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om met u over deze melding te kunnen communiceren. Het opgeven van een naam en telefoonnummer is optioneel. Indien u in aanmerking wenst te komen voor een beloning, hebben wij ook uw adres nodig om de beloning naar op te sturen. We zullen u daarom mogelijk naar uw adresgegevens vragen nadat uw melding is afgehandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak dat vereist.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om met u te communiceren over uw melding en eventueel een beloning naar u op te sturen. Wanneer u in aanmerking komt voor een beloning, zullen we na het afhandelen van de melding naar uw adresgegevens vragen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om de melding door onze medewerkers te laten behandelen, waar nodig aanvullende informatie te kunnen vragen en u, indien u dat te kennen heeft gegeven, uw beloning toe te sturen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behoudens onze wettelijke verplichtingen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na uw melding blijven uw gegevens bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *