Basis-beveiligingsmaatregelen Slimme Apparaten (IoT)

Steeds meer apparaten worden aan een netwerk gekoppeld, thuis en op kantoor. Door onjuiste configuratie ontstaat het risico dat deze apparaten direct vanaf internet te benaderen zijn. Kwaadwillenden kunnen informatie uit deze apparaten ophalen en veranderen. Ook zijn meer apparaten op afstand te bedienen.

In dit factsheet vindt u feiten over deze gekoppelde apparaten en de consequenties daarvan. U krijgt uitleg over kwetsbaarheden in apparaten, hoe deze via internet misbruikt kunnen worden en uitleg over concrete stappen om kwetsbaarheden weg te nemen. Dit factsheet richt zich tot de technisch redelijk bekwame gebruiker. Vraag een meer ervaren gebruiker om hulp wanneer u moeite heeft om de adviezen op te volgen.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.