Factsheet SOC inrichten: begin klein

Om beschermd en weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen, is het nodig om zicht en grip te hebben op de digitale infrastructuur binnen uw organisatie en op wat daarbinnen allemaal gebeurt. Een Security Operations Center (SOC) is een goed middel om zicht te houden op de beveiliging van bedrijfsinformatie en digitale dreigingen. Volg de richtlijnen in deze factsheet.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.