Factsheet PKIoverheid stopt met webcertificaten

Logius heeft aangekondigd te stoppen met de uitgifte van publiek vertrouwde webservercertificaten onder PKIoverheid. Als uw organisatie op dit moment gebruik maakt van zulke certificaten, dan zult u een alternatief moeten zoeken.

Ga na welke van uw certificaten publiek vertrouwde webservercertificaten van PKIoverheid zijn. Bepaal voor elk van deze certificaten door welk type certificaat u het wilt vervangen. Kies vervolgens een of meerdere certificaatleveranciers die de benodigde certificaten kunnen leveren. De criteria in deze factsheet helpen u daarbij.

Dit is een actueel document, dit betekend dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.