Factsheet PKIoverheid stopt met webcertificaten

Logius heeft aangekondigd te stoppen met de uitgifte van publiek vertrouwde webservercertificaten onder PKIoverheid. Als uw organisatie op dit moment gebruik maakt van zulke certificaten, dan zult u een alternatief moeten zoeken.

Ga na welke van uw certificaten publiek vertrouwde webservercertificaten van PKIoverheid zijn. Bepaal voor elk van deze certificaten door welk type certificaat u het wilt vervangen. Kies vervolgens een of meerdere certificaatleveranciers die de benodigde certificaten kunnen leveren. De criteria in deze factsheet helpen u daarbij.

Deze publicatie wordt niet meer actief onderhouden door het NCSC. De informatie in deze publicatie kan daarom verouderd zijn.