Inschalingsmatrix

De beveiligingsadviezen van NCSC-NL bevatten een inschaling van de beschreven kwetsbaarheid. Per advies wordt een Kans op uitbuiting en Schade bij uitbuiting gedefinieerd. De mogelijke waarden per onderdeel zijn Low, Medium of High. Voor zowel de Kans als Schade inschalingen wordt een set vragen beantwoord, die leiden tot een waarde. Wanneer er specifieke omstandigheden zijn, kan worden afgeweken van de matrix en kan de waarde voor Kans en/of Schade worden veranderd. Beveiligingsadviezen voor kwetsbaarheden met de waarde Low voor zowel de Kans als de Schade, worden niet uitgestuurd.