Cybercrime, van herkenning tot aangifte

De elkaar steeds sneller opvolgende technologische trends en toenemende complexiteit en afhankelijkheid van ICT stellen ons voor extra uitdagingen. Ernstige verstoringen, schendingen van de persoonlijke levenssfeer en cybercriminaliteit maken daar deel van uit. De handleiding over Cybercrime, van herkenning tot aangifte is bedoeld om vormen van computermisbruik te leren herkennen en om daar in een juridische context mee om te gaan. Deze handleiding vormt hiermee een brug tussen de technische en juridische aspecten van cybercrime.

Deze handleiding biedt ondersteuning aan bedrijven, overheidsinstanties, opsporingsambtenaren en burgers bij het herkennen en het doen van aangifte van criminele activiteiten in de digitale wereld. Waar moet men op letten? Wat is eigenlijk strafbaar? Welke acties moet men ondernemen als een incident wordt gemeld? Deze handleiding geeft richtlijnen en uitleg.

Let op: Dit kennisproduct wordt niet langer onderhouden door het NCSC. Voor actuele informatie over de aanpak van cybercrime door de politie en het doen van aangifte verwijzen wij u naar de website van de politie.  Daarnaast heeft de politie voor het MKB een brochure ter beschikking gesteld.