Start een regionale samenwerking

Samenwerken binnen een regionaal ecosysteem is een uitstekende aanpak om digitale weerbaarheid van de deelnemers te vergroten. Een regionaal ecosysteem bestaat uit een netwerk van relaties: verschillende soorten organisaties en werkwijzes – private bedrijven, overheden, individuen, processen en slimme apparaten – interacteren met elkaar voor verbetering van informatiebeveiliging. Binnen een ecosysteem is de samenwerking vaak intensief ivanwege de onderlinge afhankelijkheden. In deze handreiking vindt u richtlijnen om een regionaal ecosysteem op te zetten.