Start een regionale samenwerking

Samenwerken binnen een regionaal ecosysteem is een uitstekende aanpak om digitale weerbaarheid van de deelnemers te vergroten. Een regionaal ecosysteem bestaat uit een netwerk van relaties: verschillende soorten organisaties en werkwijzes – private bedrijven, overheden, individuen, processen en slimme apparaten – interacteren met elkaar voor verbetering van informatiebeveiliging. Binnen een ecosysteem is de samenwerking vaak intensief ivanwege de onderlinge afhankelijkheden. In deze handreiking vindt u richtlijnen om een regionaal ecosysteem op te zetten.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.