Zicht op risico's van legacy-systemen

Nederland is in hoge mate afhankelijk van goed functionerende ICT-systemen. Incidenten met ICT-systemen kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld als telecomvoorzieningen uitvallen. Vooral zogenoemde ‘legacy-systemen’, gebouwd volgens verouderde technologie en niet of nauwelijks nog ondersteund door de leverancier, brengen risico's met zich mee. Organisaties moeten bewust worden van risico's en gevolgen ervan en strategieën bedenken om risico's te verkleinen of weg te nemen.

In dit document vindt u de door het NCSC ontwikkelde self-assessmentmethode om inzicht te verkrijgen in de risico's en mogelijkheden om risico's in te dammen en/of zelfs weg te nemen.