Cyberkompas 2019

Het is cruciaal om zicht te hebben op de uitdagingen en ontwikkelingen waar je als organisatie de komende jaren mee te maken krijgt om digitaal weerbaar te zijn. Het Cyberkompas geeft organisaties inzicht op basis van thema’s en verwachtingen. Het betreft de volgende thema’s:

  1. Digitalisering,
  2. Toename wet- en regelgeving,
  3. Intelligentere mobiliteit,
  4. Afname rol van de mens,
  5. Monopolisering digitaal domein,
  6. Toename complexiteit incident respons,
  7. Homogenisering van digitale landschap,
  8. Afname vrijheid leverancierskeuze.

Het kompas helpt om zwaartepunten te bepalen en na te denken over maatregelen die uw organisatie heeft genomen of in de toekomst zou moeten nemen om weerbaar te blijven.