Factsheet Uw thuiswerkfaciliteiten zijn nu onmisbaar

Veel organisaties hebben hun medewerkers opgedragen om thuis te werken na de invoering van de COVID-19-maatregelen. De beschikbaarheid van thuiswerkfaciliteiten is hierdoor opeens kritiek geworden voor de bedrijfscontinuïteit. Eerdere risicoanalyses over de beschikbaarheid van uw thuiswerkfaciliteiten voldoen nu waarschijnlijk niet meer.

Het NCSC adviseert om de kritieke processen van uw organisatie in kaart te brengen en maatregelen te treffen om beschikbaarheidsrisico's te beheersen. Met het uitgebreide handelingsperspectief achterin deze factsheet kunt u uw organisatie voorbereiden op dit scenario.

Aanpassingen in versie 1.1:

- Twee organisaties toegevoegd als bijdragende partijen
- Enkele kleine tekstuele wijzigingen

Dit document wordt momenteel herzien, dit houdt in dat het document het afgelopen jaar niet gecontroleerd of aangepast is. Hierdoor is het mogelijk dat de inhoud van het document niet actueel is. Het NCSC heeft het voornemen om dit product binnen een afzienbare tijd te actualiseren.