Handreiking: Haal meer uit je ISAC

Waar wil je met je ISAC naartoe groeien? Op basis van de ervaringen van andere ISAC’s heeft TNO in opdracht van het NCSC een ISAC-ontwikkelmodel opgesteld. De checklist in deze Handreiking vertaalt de theorie naar de praktijk en helpt jou om te bepalen waar je staat en welke ambities er zijn. Aangeraden wordt om deze met alle deelnemers na te lopen, zodat er een gezamenlijk beeld wordt gevormd. Verder vind je in deze handreiking verschillende handvatten en hulpmiddelen die je kunnen helpen om jouw ISAC verder door te ontwikkelen.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.