Factsheet Risico's beheersen: de waarde van informatie als uitgangspunt.

Om de beveiliging van informatie op orde te krijgen, is het noodzakelijk om de bijbehorende risico's inzichtelijk te maken en de onacceptabele risico's te beheersen. De waarde van informatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Beleg het eigenaarschap van informatie en de daarvoor geldende risico's en bepaal de bijbehorende verantwoordelijkheden. Het is een verantwoordelijkheid van de directie om dit alles op een juiste en blijvende manier binnen de organisatie te beleggen.

Zit u in de directie, het bestuur/management of bent u de CISO van een organisatie die zicht en grip wil krijgen op de beheersing van risico's die horen bij het werken met informatie?  In deze factsheet vindt u meer informatie over dit soort zaken.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.