Effectief opereren in de CERT-gemeenschap

CERT’s (ook wel CSIRT’s of computercrisisteams genoemd) komen tijdens hun groeipad voor meerdere dilemma’s en uitdagingen te staan en de lessen hieruit zijn gebundeld in deze handreiking. De handreiking gaat onder andere in op governance en financieringsmodel van de CERT, het definiëren en samenwerken met de doelgroep en het afstemmen van de dienstverlening daarop, specialisatie van de CERT en samenwerking binnen de community.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.