Verkenning best practices cyberseurity informatiedeling

De Haagse Hogeschool heeft voor het NCSC een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarin mensen cybersecurity informatie willen delen met concullega’s in een keten- of samenwerkingsverband. Het doel van dit beschrijvend onderzoek was om patronen te destilleren uit succesvolle aanpakken van organisaties en (een deel van) diens ketenpartners waar het delen van risico-informatie met succes is ingericht en welke factoren hebben bijgedragen aan dat succes.