Aandachtspunten crisismanagement en crisiscommunicatie bij digitale incidenten

Digitale incidenten zijn een groot risico voor de maatschappelijke continuïteit. Het NCSC waarschuwt dagelijks voor mogelijk digitale dreigingen en incidenten. Een goede en doordachte voorbereiding is essentieel. Immers, zowel incidenten als de maatregelen hierop kunnen grote impact hebben op de continuïteit van processen en diensten. Een gecoördineerde en goed voorbereide digitale respons moet helpen het risico te beperken.

Dit document draagt bevat praktische informatie voor crisismanagement en crisiscommunicatie om zo de respons bij digitale incidenten zo goed mogelijk te organiseren.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.