Basismaatregelen voor cybersecurity van IACS

Het belang van een goede digitale weerbaarheid is evident. Niet alleen in informatie verwerkende processen maar ook bij meet- en regelsystemen die voor de aansturing van industriële processen of gebouwbeheersystemen worden gebruikt. Omgevingen waarin deze systemen voorkomen worden ook wel Operationele Technologie (OT) genoemd. Internationaal wordt de term IACS (Industrial Automation and Control Systems) veel gehanteerd.

In dit document vindt u de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontwikkelde basismaatregelen voor cybersecurity van IACS-systemen in het OT domein. De basis is ontleend uit de CSIR, een normenkader opgesteld door Rijkswaterstaat in samenwerking met de waterschappen. De BIACS is een vereenvoudigde versie van deze CSIR. Het is geschreven vanuit het perspectief van de organisatie die eigenaar is van het primaire proces waar OT in worden gebruikt en daarmee verantwoordelijk voor de digitale weerbaarheid ervan. Organisaties krijgen hiermee een handreiking om de basisweerbaarheid van hun OT omgeving op orde te brengen.