Omgaan met DDoS-aanvallen van hacktivistische groeperingen

Dit handelingsperspectief biedt advies om te voorkomen dat onlinedienstverlening onbereikbaar wordt door een DDoS-aanval. Dit advies is in het bijzonder relevant voor organisaties in vitale sectoren en de Rijksoverheid voor wie het van kritiek belang is om online (publiekelijk) bereikbaar te zijn.