Handreiking security.txt

De security.txt standaard beschrijft hoe webapplicaties hun contactinformatie en beleid kunnen publiceren wanneer er beveiligingsproblemen zijn. Het NCSC heeft een handreiking gepubliceerd met meer informatie over de standaard en hoe die toegepast kan worden. Deze handreiking is bedoeld voor de beleidsverantwoordelijke en website beheerders binnen organisaties van de Rijksoverheid.