SOC van de toekomst

Beveiligingsbewaking en incidentrespons zullen de komende jaren grote uitdagingen tegenkomen door de toenemende complexiteit van infrastructuren, bedreigingen en regelgeving. Er is momenteel weinig inzicht in hoe SOC's zich zouden moeten ontwikkelen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. TNO heeft, in opdracht van het NCSC, onderzoek gedaan naar deze mogelijke uitdagingen. Uit de literatuurstudie en gesprekken met experts zijn verschillende scenario's als denkoefening naar voren gekomen. Het rapport biedt daarnaast een aantal aanbevelingen.