Kwantificering van cyberrisico's

In 2020 is, als onderdeel van de meerjarige NCSC-TNO onderzoeksagenda, het onderzoek kwantificering van cyberrisico’s van start gegaan. Hierin onderzoeken NCSC en TNO de toegevoegde waarde van kwantitatieve risicomanagementmethodes voor vitale partijen. Het onderzoek richt zich op methoden om cyberrisico’s meer kwantitatief in kaart te brengen en af te wegen hoe deze zich verhouden tot andere bedrijfsrisico’s.