Herstelvermogen binnen OT infrastructuren

Herstelvermogen speelt een cruciale rol in de cyberweerbaarheid van organisaties, waaronder de doelgroep organisaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). In een meerjarige onderzoekssamenwerking tussen het NCSC en TNO is herstelvermogen daarom aangewezen als een belangrijk onderwerp voor kennisopbouw.

In 2020 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de status quo van herstelvermogen binnen Informatie Technologie (IT) infrastructuren bij Nederlandse organisaties. In 2021 is door de onderzoekers gekeken naar herstelvermogen binnen Operationele Technologie (OT).

Door technologische ontwikkelingen worden van oudsher ge├»soleerde OT infrastructuren vaker gekoppeld aan Informatie Technologie (IT) infrastructuren. Denk aan bedrijfsnetwerken of zelfs het internet. Dit zorgt voor verhoogde effici├źntie en het op afstand kunnen aansturen van fysieke processen. Het koppelen van deze infrastructuur leidt tot een verandering in het dreigingslandschap voor OT infrastructuren, en daarmee dus ook voor de vitale infrastructuur van Nederland. In dit rapport wordt besproken wat de stand van zaken is en welke mogelijke verbeteringen worden gezien ten aanzien van herstelvermogen voor onze vitale OT infrastructuren.

Er is bewust gekozen om de scope van het onderzoek naar herstelvermogen niet te beperken tot cyberdreigingen. Ook het herstel na niet-intentionele verstoringen is relevant voor dit onderzoek.

In dit rapport worden de drie onderstaande onderzoeksvragen beantwoord:

a) Welke aspecten zijn van belang om herstelvermogen in te richten voor OT infrastructuren bij de doelgroepen van het NCSC?

b) Wat is er anders ten opzichte van de situatie bij IT-infrastructuren?

c) Wat is de stand van zaken op het gebied van herstelvermogen bij OT doelgroep organisaties?

Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met research@ncsc.nl