Nationaal Detectie Netwerk

De Nederlandse vitale infrastructuur is van levensbelang. Cyberdreigingen zijn een groot risico. Ook voor uw organisatie.

Daarom werken de Rijksoverheid en vitale aanbieders samen aan een digitaal veilig Nederland in het Nationaal Detectie Netwerk: het NDN.

In het NDN wordt dreigingsinformatie, en expertise & advies op een eenvoudige en effectieve manier gedeeld.

Het biedt een vertrouwde omgeving voor deelnemers om deze informatie te delen, en om samen te werken.

Dat gaat als volgt:

Het NCSC verzamelt relevante informatie over digitale dreigingen. Het analyseert en verrijkt deze informatie en stelt dit beschikbaar aan de aangesloten organisaties.

In het geval van een mogelijke dreiging stuurt het NCSC dreigingsinformatie naar alle aangesloten organisaties.

Als een dreiging wordt waargenomen, dan meldt de aangesloten organisatie dit terug aan het NCSC, waarna het NCSC snel alle andere deelnemers kan informeren.

Zo kunnen alle aangesloten organisaties vaststellen of de dreiging ook bij hen wordt waargenomen, en indien nodig passende maatregelen treffen.

Het NDN houdt Nederland digitaal veilig. Alle organisaties binnen de Rijksoverheid én vitale aanbieders kunnen deelnemen aan het NDN.

Kijk voor meer informatie op www.ncsc.nl