Het Traffic Light Protocol (TLP)

Je krijgt een mail met belangrijke informatie. Dit wil je met andere delen. Mag dat? En met wie eigenlijk? Het Traffic Light Protocol beantwoordt deze vragen intuïtief aan de hand van de kleuren van een verkeerslicht.

Let op: vanaf augustus 2022 is TLP:WHITE veranderd in TLP:CLEAR.

Je krijgt een mail met belangrijke informatie. Dit wil je met andere delen. Mag dat? En met wie eigenlijk? Het Traffic Light Protocol beantwoordt deze vragen intuïtief aan de hand van de kleuren van een verkeerslicht.

Bij een rood licht, ofwel TLP:RED mag de ontvanger of de ontvangers de informatie alleen delen met de informatieverstrekker en met de mede ontvangers.

TLP:AMBER: geeft aan dat de informatie alleen gedeeld mag worden binnen de ontvangende organisatie of met diens klanten. Hierbij geldt het ‘‘need to know’-principe. De informatieverstrekker kan bij TLP:AMBER ook nog aanvullende beperkingen stellen.

De markering TLP:GREEN geeft aan dat de informatie uitsluitend onder gelijksoortige organisaties binnen de brede gemeenschap of sector gedeeld mag worden. Je mag het bijvoorbeeld wel publiceren op een gesloten internetforum, maar niet op een openbaar toegankelijke website.

TLP:CLEAR geeft aan dat er geen beperkingen aan de verspreiding zitten. Je mag de informatie publiekelijk delen.

Bij e-mailcorrespondentie vind je de TLP-codering in zowel de onderwerpregel als in de tekst van het e-mailbericht. En in documenten vind je het terug in de kop- en voetteksten.

Ben je er niet zeker van of de ontvangers van de informatie bekend zijn met de betekenis van het Traffic Light Protocol? Neem dan een uitleg op in een bijsluiter. Of verwijs ze naar ncsc.nl/tlp of first.org/tlp