Landelijk Dekkend Stelsel

Unieke kennis van jouw organisatie wordt gestolen. Productiesystemen werken niet meer. De server van jouw bedrijf wordt besmet en je kunt niet meer bij je e-mail of bestanden.  

Het risico om slachtoffer te worden van een cyberaanval is tegenwoordig groot.  

En de gevolgen zijn ingrijpend voor personen, organisaties en de samenleving.

Daarom moeten we werken aan onze digitale weerbaarheid. Omdat iedereen slachtoffer kan worden, is het een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Het Landelijk Dekkend Stelsel zorgt ervoor dat we in Nederland gezamenlijk die verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

In dit stelsel werken publieke en private partijen samen met het NCSC en het Digital Trust Center om deze digitale weerbaarheid waar te maken. 

Met het NCSC als knooppunt wordt er tussen schakelorganisaties informatie en kennis uitgewisseld. 


Via zo’n schakelorganisatie kan jouw organisatie zich verbinden met het Landelijk Dekkend Stelsel, om actuele en relevante informatie over cyberdreigingen, kwetsbaarheden en incidenten te ontvangen.

Het NCSC deelt deze informatie met schakelorganisaties, zodat zij jouw organisatie kunnen waarschuwen en jij tijdig actie kunt ondernemen. 

Deze uitwisseling is niet eenzijdig. Organisaties, zoals die van jou, kunnen hun kennis via een schakelorganisatie delen met het NCSC, bijvoorbeeld in het geval van een cyberincident.

Deze wederzijdse uitwisseling maakt het stelsel zo effectief. 

Zo ontstaat er een goed beeld van alle kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.

Dit totaalbeeld wordt ook door het NCSC gedeeld, zodat zoveel mogelijk organisaties zich digitaal weerbaarder kunnen maken. 

Met als doel het beperken van schade en het voorkomen van digitale ontwrichting.

Zo maken we Nederland samen digitaal veilig.

Wil je ook onderdeel worden van het Landelijk Dekkend Stelsel? Ga dan naar www.ncsc.nl/landelijkdekkendstelsel