Whitepaper Ransomware Cyberveilig NL

Cyberveilig Nederland (CVN) heeft in samenwerking met enkele van haar leden, de Nationale Politie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een Whitepaper Ransomware gepubliceerd. Doel van het whitepaper is het op een laagdrempelige manier bieden van inzicht en handelingsperspectief zodat organisaties zich beter kunnen beveiligen tegen cybercriminelen.

Cybercriminaliteit treft steeds meer organisaties en herstellen van een cyberincident is vele malen duurder dan vooraf investeren in weerbaarheid. Via een serie whitepapers wil CVN, gericht op de doelgroep Chief Information Security Officers (CISOs) en security verantwoordelijken, bewustwording, inzicht énhandelingsperspectief bieden voor veelvoorkomende schadelijke cybermanifestaties.
Dat doen we in samenwerking met het NCSC, de Nationale Politie, andere stakeholders en verschillende van onze leden met specifieke kennis en ervaring over dit onderwerp.