24-uurshulp

Het NCSC heeft een Nationaal Cyber Security Operations Center (NCSOC) dat 24 uur per dag 7 dagen per week opereert als meldpunt voor cyberincidenten. Het NCSOC signaleert daarnaast nieuwe cyberdreigingen en ICT-kwetsbaarheden en voorziet haar netwerk van opvolgbare informatie in de vorm van beveiligingsadviezen.

Het NCSC is ook het Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid en organisaties binnen de kritieke infrastructuur. Specifiek aan deze partners biedt het NCSC 24-uurshulp aan. Die hulp is afhankelijk van de situatie, en kan bestaan uit:

  • telefonische intake van incidenten door specialisten
  • advies over de afhandeling van ICT-incidenten
  • analyse van kwaadaardige software (malware), om de aard en ernst van een infectie te bepalen
  • een inschatting van gelekte informatie
  • inschakelen van ons (inter)nationale netwerk
  • inzet van gespecialiseerde software voor logging en bestrijding van malware
  • ondersteuning van eigen technische medewerkers
  • ondersteuning van management van betreffende organisatie door ervaren incident response managers
  • assistentie ter plaatse

Het NCSC richt zich op de doelgroep Rijksoverheid en aanbieders van vitale processen. Organisaties behorende tot deze doelgroep kunnen binnen en buiten kantooruren contact opnemen met het NCSOC en CERT via cert@ncsc.nl. Algemene vragen kunnen worden gesteld via info@ncsc.nl.

 

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig