Nationaal Cyber Security Centrum - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Samenwerking

Cybersecurity is te veelomvattend om door één sector opgepakt te worden. In de digitale samenleving zijn ICT-structuren sterk met elkaar verweven, dat maakt samenwerking noodzakelijk. Cybersecurity raakt álle sectoren van de samenleving. Om dreigingen te kunnen herkennen, is kennis delen van cruciaal belang. Voor een adequate response moeten betrokkenen elkaar snel weten te vinden. Het NCSC werkt samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. De diverse samenwerkingsverbanden hebben als doel de digitale veiligheid in Nederland te verhogen.

Samenwerking in het NCSC kent verschillende verschijningsvormen:

  • met overheidspartijen onderling;
  • met publieke en private partijen;
  • met praktijk, onderwijs en wetenschap;
  • met internationale partners.

Alert Online

Internet wordt tegenwoordig de hele dag door gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich vaak onvoldoende bewust zijn van de risico’s van het gebruiken van  internet. Daarom is in 2012 Alert Online geïntroduceerd. Alert Online is een jaarlijkse campagne om mensen en organisaties bewust te maken van hun internet- en mobiel gebruik en de risico’s die dit met zich meebrengt. Alert Online is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

Veilig Internetten

Onderzoek, in het kader van de cybersecurity awareness campagne Alert Online 2014, laat zien dat internetgebruikers behoefte hebben aan informatie van internetproviders, consumentenorganisaties of de overheid over veilig gebruik van internet.

De website van Veilig Internetten (www.veiliginternetten.nl) is het actuele kanaal met informatie over veilig internetten voor burgers en het MKB. Het NCSC heeft in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en ECP, het Platform voor Informatiesamenleving, veiliginternetten.nl gelanceerd. Veiliginternetten.nl bevat algemene informatie over veilig internetten en waarschuwingen voor computervirussen, wormen en beveiligingslekken in software.

Over het NCSC

NCSCstill

CSBN 2016

CSBN 2016