Samenwerking

Cybersecurity is veelomvattend; het kan niet door één organisatie alleen opgepakt worden. ICT-structuren zijn in onze samenleving sterk met elkaar verweven: dat maakt het noodzakelijk om samen te werken. Om dreigingen te kunnen herkennen, is het uitwisselen van kennis, informatie en expertise van cruciaal belang. En voor een adequate aanpak van risico’s moeten betrokkenen elkaar snel weten te vinden. Zo kunnen we samen de digitale weerbaarheid in Nederland verhogen.

Samen aan de slag met digitale weerbaarheid

Wilt u met uw organisatie aan de slag? Op deze website hebben wij verschillende materialen verzameld die u hiermee kunnen helpen. Om te bepalen welke materialen u vooruit kunnen helpen, is het van belang te bepalen in welke fase uw organisatie zit.

Ik wil beginnen met samenwerken

Wilt u een begin maken met het opzetten van een samenwerking? Het NCSC biedt een aantal handreikingen aan die u kunnen helpen om aan de slag te gaan.

Ik wil beginnen met samenwerken

Ik werk al samen en wil doorontwikkelen

Werkt uw organisatie al samen binnen de sector, regio of keten en zoekt u handvatten of specifieke documenten om deze door te ontwikkelen en de volgende stap te zetten?

Ik werk al samen en wil doorontwikkelen

NCSC en samenwerking

Het NCSC werkt samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Samenwerking kent bij het NCSC verschillende vormen. Deze zijn te verdelen in:

  • Overheidsorganisaties onderling
  • Publieke en private organisaties
  • Onderwijs en wetenschap
  • Internationale partners

Met deze samenwerkingsverbanden geeft het NCSC invulling aan haar missie: het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving.

Nederland digitaal veilig