Samenwerking

Cybersecurity is te veelomvattend om door één sector opgepakt te worden. In de digitale samenleving zijn ICT-structuren sterk met elkaar verweven, dat maakt samenwerking noodzakelijk. Cybersecurity raakt álle sectoren van de samenleving. Om dreigingen te kunnen herkennen, is kennis delen van cruciaal belang. Voor een adequate response moeten betrokkenen elkaar snel weten te vinden. Het NCSC werkt samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. De diverse samenwerkingsverbanden hebben als doel de digitale veiligheid in Nederland te verhogen.

Samenwerking in het NCSC kent verschillende verschijningsvormen:

  • met overheidspartijen onderling;
  • met publieke en private partijen;
  • met praktijk, onderwijs en wetenschap;
  • met internationale partners.

Alert Online

Alert Online is in 2012 gestart vanuit de NCTV. Het is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen.

Sinds 2013 staat er elk jaar een thema centraal, namelijk: “Smart security” (2013), “Kennis” (2014), “Digitaal verantwoord ondernemen” (2015), “Cyber skills” (2016) en in 2017 “Cybersecurity Helden”.

Alert Online wil een beweging op gang brengen en consumenten meer bewust maken van hun online veiligheid en hun digitale weerbaarheid versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online in samenwerking met partners verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor cybersecurity. Het zwaartepunt ligt hierbij in de campagneweken die dit jaar plaatsvinden van 2 tot 13 oktober 2017. Elk jaar voert Alert Online een bewustzijnsonderzoek uit.

De onderzoeksresultaten van 2017 worden tijdens de campagneweken bekend gemaakt. Alert Online wordt medegefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie.

In 2015 en 2016 organiseerde ECP Alert Online. Omnicom Public Relations Group Nederland (OPRG) faciliteert en organiseert Alert Online 2017 in opdracht van de NCTV. Alle informatie over Alert Online is te vinden op de website.

Veilig Internetten

Onderzoek, in het kader van de cybersecurity awareness campagne Alert Online 2014, laat zien dat internetgebruikers behoefte hebben aan informatie van internetproviders, consumentenorganisaties of de overheid over veilig gebruik van internet.

De website van Veilig Internetten (www.veiliginternetten.nl) is het actuele kanaal met informatie over veilig internetten voor burgers en het MKB. Het NCSC heeft in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en ECP, het Platform voor Informatiesamenleving, veiliginternetten.nl gelanceerd. Veiliginternetten.nl bevat algemene informatie over veilig internetten en waarschuwingen voor computervirussen, wormen en beveiligingslekken in software.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Alert Online

Nederland digitaal veilig