Handreiking voor implementatie van detectie-oplossingen

Tegenwoordig is een werksituatie nauwelijks meer voor te stellen zonder computers en internet. Veel bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd, uitwisseling van informatie vindt plaats via vele koppelingen met de buitenwereld. Omdat deze uitwisseling risico’s met zich meebrengt, hebben veel organisaties preventieve informatiebeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals firewalls, antivirusoplossingen en versleutelde harde schijven.


Maar hoe detecteert en bewijst een organisatie dat deze maatregelen werken? Hoe kan men incidenten detecteren die zich voordoen ondanks getroffen maatregelenen? Hoe toont een organisatie dat zij compliant is aan bepaalde normen en standaarden? U vindt uitleg hierover in deze handreiking.

Deze publicatie wordt niet meer actief onderhouden door het NCSC. De informatie in deze publicatie kan daarom verouderd zijn.