Wetgeving cybersecurity

  • Type: Dossier
  • Laatste wijziging: 19-03-2018
  • Eerste publicatie: 12-07-2017
  • Versie: 1.1
  • Status: Actief

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Cybersecuritywet én de nieuwe naam: Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). In de Wbni wordt de Europese NIB-richtlijn omgezet naar Nederlands recht. Het doel is dat lidstaten hun digitale weerbaarheid verbeteren en beter met elkaar samenwerken, zodat Europa digitaal veiliger wordt. De huidige Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) wordt in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen opgenomen. Zodra de Wbni ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, treedt deze wet in werking.

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)

Nieuwsberichten

Aanvullende informatie

 

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Nieuwsberichten

Aanvullende informatie

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig