Reminder: Deadline vervanging PKIoverheid certificaten verloopt vandaag

Het NCSC wijst op de deadline voor het vervangen van getroffen PKIoverheid certificaten. Deze certificaten verlopen vandaag. Dit betekent dat certificaten die nog niet zijn vervangen binnenkort ingetrokken zullen worden. Het intrekken van de certificaten zal leiden tot beschikbaarheidsproblemen.

In maart 2019 bleek dat een deel van de Public Key Infrastructure niet voldeed aan de internationaal gestelde eisen. Getroffen certificaten moesten voor 1 oktober 2019 worden vervangen. Het NCSC informeerde u eerder over deze casus.

Op dit moment is er nog niet op alle certificaten een reactie ontvangen. Het NCSC kan de impact van het intrekken van de certificaten en de daarbij behorende mogelijke beschikbaarheidsproblemen niet bepalen. Het NCSC adviseert om te reageren op de oproep van uw certificaatleverancier (TSP) om de getroffen PKIoverheid certificaten in te trekken en/of te vervangen.

Het NCSC benadrukt het belang van veilig en wendbaar beheer van certificaten, zie onze factsheet voor meer informatie.