Digitale aanvallen Oekraïne: een tijdlijn

De afgelopen periode zijn de digitale aanvallen in Oekraïne veel in het nieuws geweest. Op deze pagina vindt u een chronologisch overzicht van de cyberaanvallen en de daaropvolgende publicaties.

Tijdlijn

Handelingsperspectief

De aanval met WhisperGate of de andere uitgevoerde aanvallen in Oekraïne hebben niet geleid tot zogeheten “spillover effecten” naar Nederland. Toch is het raadzaam om u te houden aan de basismaatregelen cybersecurity van het NCSC alsmede kennis te nemen van de publicatie van de AIVD en MIVD “Cyberaanvallen door statelijke actoren, zeven momenten om een aanval te stoppen”. Specifiek de basismaatregel “segmenteer netwerken” kan helpen om te voorkomen dat een aanval op een gekoppeld netwerk impact kan hebben op uw organisatie.

Het NCSC blijft de ontwikkelingen volgen en deelt relevante informatie waar mogelijk.