Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet van start

Op dinsdag 21 mei 2024 start het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de implementatiewet NIS2, met de consultatie van de Cyberbeveiligingswet. Het wetsvoorstel is de omzetting van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2) naar nationale wetgeving. Met als doel om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. 

Via www.internetconsultatie.nl kan iedereen van 21 mei 2024 tot en met 1 juli 2024 suggesties doen voor verbetering van de wet- en regelgeving in voorbereiding. Het doel van de consultatie is een zo groot mogelijke groep van burgers, bedrijven en instellingen te betrekken bij de totstandkoming van de wetgeving. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website.

De Cyberbeveiligingswet

Het doel van dit wetsvoorstel ter implementatie van de NIS2-richtlijn is om eenheid en samenhang aan te brengen in het Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging door de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen. Op die manier wordt beoogd het algemene niveau van cyberbeveiliging in de Europese Unie te verhogen. Dit wetsvoorstel is de opvolger van de zogeheten Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en bevat wijzigingen ten opzichte van de Wbni. Allereerst is het aantal sectoren dat onder de wet zal vallen, uitgebreid. Verder bevat het wetsvoorstel nadere regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (melden van incidenten), en toezicht op naleving.

Om de Cyberbeveiligingswet in te zien en deel te nemen aan de consultatie, zie https://www.internetconsultatie.nl/cyberbeveiligingswet

Lees de Informatiebrochure Cyberbeveiligingswet voor meer informatie, of bekijk onze webpagina's over de wet