Elserike, accounthouder

''De kunst van ons werk is om de juiste organisaties aan elkaar te knopen. Want een incident bij de één, is preventie bij de ander.''

Ontwikkelingen cybersecurity

Het NCSC analyseert de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid. Ook geven we duiding aan actuele ontwikkelingen en toelichting op relevante gebeurtenissen. We delen informatie met onze doelgroepen aan de hand van TLP. Dit is een verspreidingsprotocol hoe en met wie informatie wordt gedeeld. In deze tijdslijn wordt per maand de meest in het oog springende informatie publiek gedeeld. Het is een samenvatting van de relevante gebeurtenissen die TLP:WHITE (en dus openbaar) zijn.

Ontwikkelingen cybersecurity