Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure

Het doel van Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) is om bij te dragen aan de veiligheid van ICT-systemen door kennis over kwetsbaarheden te delen. Eigenaren van ICT-systemen kunnen dan kwetsbaarheden verhelpen vóórdat deze actief misbruikt kunnen worden door derden.

Deze vernieuwde en aangescherpte versie van de leidraad Responsible Disclosure is gepresenteerd tijdens de One Conference in 2018.