Risicobeheersing: Hoe het NCSC u daarbij kan helpen

Risicomanagement en het inzichtelijk maken van risico’s en dreigingen zijn belangrijke onderdelen van goede informatiebeveiliging. Het NCSC kan u daarover adviseren en u daarin bijstaan. Deze informatiebrochure is opgesteld omdat wij gemerkt hebben dat onze diensten op deze onderwerpen niet bij iedere doelgroep even goed bekend zijn.

Deze publicatie wordt niet meer actief onderhouden door het NCSC. De informatie in deze publicatie kan daarom verouderd zijn.