Risicobeheersing: Hoe het NCSC u daarbij kan helpen

Risicomanagement en het inzichtelijk maken van risico’s en dreigingen zijn belangrijke onderdelen van goede informatiebeveiliging. Het NCSC kan u daarover adviseren en u daarin bijstaan. Deze informatiebrochure is opgesteld omdat wij gemerkt hebben dat onze diensten op deze onderwerpen niet bij iedere doelgroep even goed bekend zijn.