Factsheet Continuïteit van online diensten

Met een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) worden de de systemen van online diensten aangevallen. Het resultaat van een DDoS-aanval is dat online diensten niet of slecht bereikbaar zijn voor klanten. Dit kan leiden tot grote (imago)schade. Het vormt een reële dreiging voor alle organisaties met online dienstverlening voor wie de continuïteit ervan belangrijk is.

U kunt technische en organisatorische maatregelen treffen om uw organisatie tegen verschillende vormen van (D)DoS-aanvallen te beschermen. Bijvoorbeeld door een overzicht te maken van uw complete ICT-infrastructuur. En door technische maatregelen voor onderdelen binnen eigen beheer te treffen, en afspraken te maken met de leverancier aan wie u beheer heeft uitbesteed. Zet ook een respons- en communicatiestrategie op.

In deze factsheet vindt u advies en tips hoe u beschermingsmaatregelen kunt treffen.