Meldplicht bij het NCSC voor digitale veiligheidsincidenten

In deze factsheet staat beschreven wanneer, waarom en hoe u een Wbni melding doet bij het NCSC voor digitale veiligheidsincidenten.

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.