Beleids- en beheersingsrichtlijnen voor de ontwikkeling van veilige software

De Beleids- en beheersingsrichtlijnen voor de ontwikkeling van veilige software geven een leidraad voor veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van alle vormen van software. Deze richtlijnen zijn opgesteld volgens het SIVA-raamwerk. Het SIVA-raamwerk beschrijft drie domeinen waarvoor richtlijnen beschikbaar zijn:

  • Beleidsdomein: organisatorische maatregelen
  • Uitvoeringsdomein: gebaseerd op toepassingsbehoefte
  • Beheersingsdomein: evaluatie, meting en beheerprocessen

Voor het uitvoeringsdomein kunt u ook downloaden van deze site:

Aandachtspunten bij het toepassen van security binnen een agile-ontwikkelomgeving vindt u hier

Dit is een actueel document, dit betekent dat het document het afgelopen jaar is herzien. Het document is mogelijk aangepast om de actualiteit van het document in stand te houden.