Beleids- en beheersingsrichtlijnen voor de ontwikkeling van veilige software

De Beleids- en beheersingsrichtlijnen voor de ontwikkeling van veilige software geven een leidraad voor veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van alle vormen van software. Deze richtlijnen zijn opgesteld volgens het SIVA-raamwerk. Het SIVA-raamwerk beschrijft drie domeinen waarvoor richtlijnen beschikbaar zijn:

  • Beleidsdomein: organisatorische maatregelen
  • Uitvoeringsdomein: gebaseerd op toepassingsbehoefte
  • Beheersingsdomein: evaluatie, meting en beheerprocessen

Downloads voor het uitvoeringsdomein:

Aandachtspunten bij het toepassen van security binnen een agile-ontwikkelomgeving zijn hier te vinden. 

Deze publicatie wordt niet meer actief onderhouden door het NCSC. De informatie in deze publicatie kan daarom verouderd zijn.