ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties

De ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties geven een leidraad voor veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van webapplicaties en bijbehorende infrastructuur. Deze beveiligingsrichtlijnen zijn breed toepasbaar voor ICT-voorzieningen die gebruikmaken van webapplicaties. Zowel afnemers als leveranciers kunnen deze richtlijnen inzetten bij het bepalen van aan- en uitbestedingen, toezicht en onderlinge afspraken. De herziene beveiligingsrichtlijnen zijn samen met UWV en Inspearit opgesteld.
 

  • In ‘Richtlijnen’ vindt u een beschrijving van de beveiligingsrichtlijnen op hoofdlijnen.
  • In 'Verdieping' worden de maatregelen verder uitgewerkt met voorstellen voor inrichting, beheer en ontwikkeling.
  • In 'Aanwijzing voor gebruikers versie 2012' vindt u veel gestelde vragen, bedoeld voor organisaties die willen overstappen van versie 2012 naar versie 2015.
  • Versie 2012 kunt u ook nog downloaden.

Dit document wordt momenteel herzien, dit houdt in dat het document het afgelopen jaar niet gecontroleerd of aangepast is. Hierdoor is het mogelijk dat de inhoud van het document niet actueel is. Het NCSC heeft het voornemen om dit product binnen een afzienbare tijd te actualiseren.