ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties

De ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties geven een leidraad voor veiliger ontwikkelen, beheren en aanbieden van webapplicaties en bijbehorende infrastructuur. Deze beveiligingsrichtlijnen zijn breed toepasbaar voor ICT-voorzieningen die gebruikmaken van webapplicaties. Zowel afnemers als leveranciers kunnen deze richtlijnen inzetten bij het bepalen van aan- en uitbestedingen, toezicht en onderlinge afspraken. De herziene beveiligingsrichtlijnen zijn samen met UWV en Inspearit opgesteld.
 

  • In ‘Richtlijnen’ vindt u een beschrijving van de beveiligingsrichtlijnen op hoofdlijnen.
  • In 'Verdieping' worden de maatregelen verder uitgewerkt met voorstellen voor inrichting, beheer en ontwikkeling.
  • In 'Aanwijzing voor gebruikers versie 2012' vindt u veel gestelde vragen, bedoeld voor organisaties die willen overstappen van versie 2012 naar versie 2015.
  • Versie 2012 kunt u ook nog downloaden.