Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure

Het doel van Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) is om bij te dragen aan de veiligheid van ICT-systemen door kennis over kwetsbaarheden te delen. Eigenaren van ICT-systemen kunnen dan kwetsbaarheden verhelpen vóórdat deze actief misbruikt kunnen worden door derden.

Deze vernieuwde en aangescherpte versie van de leidraad Responsible Disclosure is gepresenteerd tijdens de One Conference in 2018.

Dit document wordt momenteel herzien, dit houdt in dat het document het afgelopen jaar niet gecontroleerd of aangepast is. Hierdoor is het mogelijk dat de inhoud van het document niet actueel is. Het NCSC heeft het voornemen om dit product binnen een afzienbare tijd te actualiseren.