Onderzoek

Cybersecurity maakt als aandachtsgebied deel uit van onze nationale veiligheid. Recente incidenten bewijzen dat de vitale sectoren kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen of verstoringen. De onderzoekswereld is gewend aan vooruitkijken. Deze proactieve houding leidt tot up-to-date kennis en inzicht in trends en ontwikkelingen.

Verbinden

Het NCSC vormt een schakel tussen de wetenschappelijke wereld en de wereld van de praktijk door wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity te duiden en verder te brengen. Het NCSC werkt hierbij samen met onderzoeksinstellingen en partners uit de praktijk. We zoeken een balans tussen fundamenteel onderzoek, onderzoek dat bijdraagt aan de taakuitvoering van het NCSC en onderzoek dat helpt om Nederland digitaal veiliger te maken.

Visie op onderzoek

Onze inhoudelijke rol is gericht op doorontwikkeling van kennis en innovatie. Dit doen wij bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij projecten genoemd in de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) en onderzoeken die aansluiten op de NCSC Onderzoeksagenda 2019-2022. We trekken daarin samen op met universiteiten, hogescholen en andere kennis- en onderzoeksinstellingen.

Onderzoeksagenda

De NCSC Onderzoeksagenda 2019-2022 richt zich op vier belangrijke thema’s, crisismanagement, risicomanagement, strategie en sociale aspecten van cybersecurity en nieuwe technologieën. Het NCSC zoekt daarbij de balans tussen fundamenteel onderzoek, onderzoek dat bijdraagt aan de taakuitvoering van het NCSC en onderzoek dat helpt om Nederland digitaal veiliger te maken.

Samenwerken?

Wij zijn altijd op zoek naar partners die gebruik willen maken van onze kennis en ons netwerk. Heeft u een onderzoeksvoorstel op het gebied van cybersecurity dat aansluit bij de thema’s van het NCSC? Laat het ons weten op research@ncsc.nl.