Start een samenwerking

ICT-infrastructuren zijn in onze samenleving sterk met elkaar verweven, waardoor cybersecurity complex en veelomvattend is. Daarmee is de noodzaak geboren om samen te zorgen voor digitale veiligheid. Want dreigingen herkennen en risico’s in kaart brengen is in het belang van ons allemaal. Betrokkenen moeten elkaar snel weten te vinden. Zo kunnen we in samenwerking digitale weerbaarheid in Nederland verhogen.