Samenvatting van de NIS2-richtlijn

De Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) zijn eind 2022 vastgesteld door de Europese Unie. De richtlijn is gericht op een versterking van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten.

De NIS2-richtlijn richt zich op digitale (cyber) risico’s voor netwerk- en informatiesystemen, zoals het internet en het betalingsverkeer. De NIS2 is de opvolger van de eerste NIS-richtlijn, in Nederland ook wel bekend als de NIB, die in Nederland in 2016 is opgenomen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni).

Van Europese richtlijnen naar nationale wetgeving.

Sinds januari 2023 werkt de Rijksoverheid aan de nationale implementatie door de richtlijn om te zetten naar Nederlandse wetgeving. Dit wetgevingstraject kent de volgende fasen:

Relevante links

Link naar NIS2-richtlijn: EUR-Lex - 32022L2555 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Link naar NIS2-richtlijn (NL vertaling): L_2022333NL.01008001.xml (europa.eu)